ຍ້ອນຫຍັງຕ້ອງຮຽນທີ່ Kaplan

  Kaplan ແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາຜູ້ໃຫ້ບໍລິການດ້ານການສຶກສາທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດໃນໂລກ ແລະ ມີຫຼາຍກວ່າໜຶ່ງລ້ານຄົນໃນທົ່ວໂລກ, ມີສຳນັກງານໃຫຍ່ຢູ່ສະຫະລັດ. Kaplan ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງບໍລິສັດ Graham Holdings (ກ່ອນໜ້ານີ້ແມ່ນບໍລິສັດ Washington Post Company) ແລະເປັນບໍລິສັດຍ່ອຍທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ.

Discover English

Discover English   Discover English ກໍ່ເປັນອີກໜຶ່ງໂຮງຮຽນທີ່ເຮົາໄດ້ມີໂອກາດເປັນພາດເນີ້ນຳກັນ. ໂຮງຮຽນສອນພາສາ Discover English ກໍ່ຕັ້ງຂື້້ນທີ່ ເມວເບີ້ນ, ປະເທດອອດສະຕາລີ ໃນປີ 2010.   […]