ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ

 
ທີ່ຢູ່ : ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
ເບີໂທ : (856-30) 4811310 / 7776589
          (856-20) 22231283
ອີເມວ : elson@hyperlao.com
FB : HYPER Learning & Consultancy
Youtube : HYPER Learning & Consultancy
Instagram : hyperlao

ເວລາບໍລິການ

 
ວັນທີ່ບໍລິການ : ວັນຈັນ – ວັນສຸກ
ເວລາ : 9:00 am — 5:00 pm

ຕິດຕໍ່ສອບຖາມ

Contact

Contact Us

Courses

Summer

Full time

Contact

Ban Nongbone, Xaysettha District, Vientiane Capital, Lao PDR
Tel: (856-30) 481 1310 /777 6589
(856-20) 2223 1283
Email: elson@hyperlao.com