???ປະກາດໆ!!! ນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ມີຄວາມໃຜ່ຝັນຢາກເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການໂຮງແຮມ, ເຊັບປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ການເຮັດເຂົ້າຫນົມທີ່ມີຄວາມແປກໃຫມ່.
ພວກເຮົາແນະນຳໄປຮຽນວິຊາຊີບຊັ້ນສູງ ສະເພາະການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລະ ການບໍລິການ ດ້ານການໂຮງແຮມ ທີໂຮງຮຽນ SHATEC Singapore.
? ບໍ່ມີຄ່າແນະນຳລົງທະບຽນ ແລະ ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ຝືກວຽກຢູ່ໂຮງແຮມຫ້າດາວ ທີ່ປະເທດສິງກະໂປ ເປັນເວລາ 6 ເດືອນ.