SIM Global Education, ສະຖາບັນໃນເຄືອ SIM Singapore  

SIM Global Educationເຊິ່ງເອີ້ນສັ້ນໆວ່າ SIM, ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງໃນປີ 1964 ໂດຍລັດຖະບານສິງກະໂປມອບ ໝາຍ ໃຫ້ກະຊວງສຶກສາກໍ່ຕັ້ງຂື້ນ ເພື່ອຈັດຕັ້ງໃຫ້ເປັນ Open University Degree Programme (ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງທຳອິດ ແລະ ແຫ່ງດຍວຢູ່ສິງກະໂປ). ລັດຖະບານສິງກະໂປໃຫ້ຄວາມສຳຄັນກັບມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນີ້ເພາະແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ເປັນແຫຼ່ງພັດທະນາຄວາມຮູ້ ຄວາມສາມາດ ແກ່ປະຊາກອນທີ່ເປັນແຫ່ງງານສຳຄັນຂອງປະເທດ ແລະ ເປັນການສົ່ງເສີມໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຝຶກຝົນການຮຽນຮູ້ຕະຫຼອດຊີວິດ ໂດຍລັດຖະບານສິງກະໂປໄດ້ໃຫ້ເງິນສະໜັບສະໜູນເຖິງ 40 ເປີເຊັນ ສຳລັບນັກສຶກສາໃນມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງນີ້.

ສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທາງດ້ານການສຶກສາ ແລະ ໄດ້ການຮັບຮອງມາດຕະຖານການສຶກສາຈາກໝ່ວຍງານການສຶກສາຂອງລັດຖະບານສິງກະໂປ.  ມີໃຫ້ເລືອກຮຽນຫຼາກຫຼາຍຫຼັກສູດທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແລະ ຄ່າຮຽນຍອມເຍົາ.

 

ລະດັບປະລິນຍາຕີ ( 2-3 ປີຈົບ)

 • Bachelor of Arts (Communication and Economics)
 • Bachelor of Arts (Communication and Psychology)
 • Bachelor of Science (Business Administration)
 • Bachelor of Arts (Psychology)
 • Bachelor of Business (Accountancy)
 • Bachelor of Science (Honours) in Accounting and Finance
 • Bachelor of Arts (Honours) Retail Marketing
 • Bachelor of Arts (Honours) Sport Business Management
 • Bachelor of Computer Science (Big Data)
 • Bachelor of Computer Science (Digital Systems Security)
 • Bachelor of Computer Science (Game and Mobile Development)
 • Bachelor of Information Technology

ລະດັບປະລິນຍາໂທ ( 1- 2 ປີຈົບ)

 • Master of Business Administration
 • Master of Science International Business
 • Master of Science in Supply Chain & Logistics Management
 • Master of Science (Economics)
 • Master of Science in Engineering Business Management
 • Master of Science Management: Entrepreneurship and Innovation
 • Master in International Business

 

ຫຼັກສູດທີ່ໜ້າສົນໃຈເບິ່ງເພີ້ມເຕີ່ມ

 

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມທີ່:

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ : (856-30) 4811310 / 7776589

Whatsapp: (856-20) 22231283

ອີເມວ : elson@hyperlao.com