James Cook University

  ວິທະຍາເຂດ James Cook University ໃນສິງກະໂປເປັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ James Cook University Australia, ເຊິ່ງຖືກຈັດຢູ່ໃນລະດັບ 2% * ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວໂລກ. ດຳເນີນກິດຈະການສາກົນ […]

ESSEC Business School

  ໂຮງຮຽນ ESSEC Business ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1907 ທີ່ປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງມີລັກສະນະສະເພາະຂອງຈິດໃຈບຸກເບີກ ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ, ESSEC ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍໂຄງການດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິຫານ

9 ຂໍ້ດີຂອງການໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ອາດຈະມີຫລາຍຄົນສົງໄສວ່າການໄປຮຽນຕ່າງປະເທດແມ່ນຄຸ້ມຄ່າບໍ? ແລ້ວຈະໄດ້ຫຍັງແດ່? … ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າຖ້າທ່ານລອງຖາມເກືອບ 99% ຂອງຜູ້ທີ່ໄດ້ສຶກສາຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ພວກເຂົາຈະຕອບວ່າມັນເປັນປະສົບການທີ່ດີ ແລະ ແນ່ນອນວ່າມັນຄຸ້ມຄ່າກັບເງິນ. ສະນັ້ນ ມື້ນີ້ຂໍໃຫ້ອ່ານ 9 ຂໍ້ດີຂອງການໄປຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດກ່ອນວ່າ ມັນຈະເປັນປະໂຫຍດຕໍ່ທ່ານແນວໃດ?