ວິທະຍາເຂດ James Cook University ໃນສິງກະໂປເປັນຂອງມະຫາວິທະຍາໄລ James Cook University Australia, ເຊິ່ງຖືກຈັດຢູ່ໃນລະດັບ 2% * ຂອງມະຫາວິທະຍາໄລທົ່ວໂລກ. ດຳເນີນກິດຈະການສາກົນ ແລະ ສະເໜີຫຼັກສູດວິທະຍາໄລໃນວິທະຍາເຂດສິງກະໂປເຊິ່ງກວມເອົາທຸລະກິດ, ເຕັກໂນໂລຊີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ຈິດຕະສາດ, ການສຶກສາ, ການບັນຊີ, ສິລະປະ, ວິທະຍາສາດນ້ ຳ, ການອອກແບບສິ່ງແວດລ້ອມ, ການອອກແບບເກມ, ການທ່ອງທ່ຽວແລະການບໍລິການ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ James Cook ໄດ້ມີຫຼັກສູດການສຶກສາເຊັ່ນ: Doctor of Philosophy, Master of Philosophy and pathways ຈົນເຖິງ a higher degree.ນອກຈາກນີ້ ມະຫາວິທະຍາໄລຍັງມີໂປແກຣມກຽມຕົວກ່ອນເຂົ້າມະຫາວິທະຍາໄລເຊິ່ງຖືກອອກແບບເປັນພິເສດເພື່ອກະກຽມນັກຮຽນທີ່ບໍ່ຜ່ານການສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ.

ມະຫາວິທະຍາໄລ James Cook ໃນສິງກະໂປຕັ້ງຢູ່ Sims Drive. ໃນວິທະຍາເຂດໃຫ້ຄວາມສະດວກໃນການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ ແລະ ການບໍລິການຢ່າງເຕັມທີ່ເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຮຽນຂອງນັກສຶກສາ ເຊັ່ນ ຫ້ອງບັນຍາຍ ແລະ ຫ້ອງສຳມະນາ, ຫ້ອງສະໝຸດ ແລະ ສະຖານທີ່ການສຶກສາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຫ້ອງທົດລອງຄອມພິວເຕີ, ຫ້ອງທົດລອງການເງິນ  ແລະ ການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ກິລາ.

* The 2019 Academic Ranking of World Universities (ARWU)

 

ຫຼັກສູດການຮຽນ:

 • Pathway Programs
 • Accounting
 • Business
 • Early Childhood Education
 • Guidance and Counselling
 • Environmental Science
 • Games Design
 • Information Technology
 • Psychology
 • Arts
 • Hospitality and Tourism Management
 • Study Abroad
 • Higher Degrees by Research
 • Planning and Urban Design
 • Healthcare
 • Science
 • Masterclasses

ວິທະຍາເຂດ James Cook University ໃນສິງກະໂປມີຫຼາຍທາງເລືອກໃນການຮຽນ, ທັງລະດັບປະລິນຍາຕີ ແລະ ສູງກວ່າລະດັບປະລິນຍາຕີ. ຫຼັກສູດເຫຼົ່ານີ້ກວມເອົາຫົວຂໍ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເຊັ່ນ: Business, Tourism & Hospitality, Information Technology, Education ແລະ Psychology. ທ່ານຈະຈົບການສຶກສາລະດັບປະລິນຍາຕີທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກສາກົນເຊັ່ນເພື່ອນຮ່ວມງານອົດສະຕາລີຂອງທ່ານທີ່ James Cook University, Australia..

ມະຫາວິທະຍາໄລ James Cook ໃຫ້ນັກຮຽນຂອງພວກເຂົາທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິແລະທັກສະເຂົ້າສູ່ຕະຫລາດແຮງງານທົ່ວໂລກ. ທຸກໆຫຼັກສູດແມ່ນສຸມໃສ່ທັກສະໃນການຄິດ, ການແກ້ໄຂບັນຫາ, ການສື່ສານທີ່ມີປະສິດຕິຜົນ ແລະ ຄວາມຄຸ້ນເຄີຍກັບເຕັກໂນໂລຢີຂໍ້ມູນຂ່າວສານ. ພວກເຂົາຍັງສະໜອງທັກສະ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ຈຳເປັນໃຫ້ແກ່ການສຳພາດທັງໝົດທີ່ສຳຄັນ.

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.jcu.edu.sg

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມທີ່:

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ : (856-30) 4811310 / 7776589

Whatsapp: (856-20) 22231283

ອີເມວ : elson@hyperlao.com