ໂຮງຮຽນ ESSEC Business ໄດ້ສ້າງຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 1907 ທີ່ປາຣີ, ປະເທດຝຣັ່ງ ແມ່ນສະຖາບັນການສຶກສາທີ່ດີເລີດ ເຊິ່ງມີລັກສະນະສະເພາະຂອງຈິດໃຈບຸກເບີກ ຕະຫຼອດປະຫວັດສາດ, ESSEC ໄດ້ສະເໜີຫຼາຍໂຄງການດ້ານການສຶກສາ ແລະ ການບໍລິຫານ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຊອກຫາປະສົບການການຮຽນພິເສດທີ່ຊ່ວຍເພີ່ມທັກສະ, ຄວາມສາມາດ ແລະ ຄວາມເປັນຜູ້ນຳ, ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຜູ້ບໍລິຫານຊັ້ນສູງຢ່າງແທ້ຈິງ. ໂຮງຮຽນ ESSEC Business ທີ່ປະເທດສິງກະໂປສ້າງຕັ້ງແຕ່ປີ 2005, ອາຊີປາຊີຟິກໄດ້ສ້າງພື້ນຖານທີ່ດີເລີດສຳລັບ ESSEC ເພື່ອເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການເຕີບໂຕຂອງອາຊີ ແລະ ນຳເອົາຄວາມຊ່ຽວຊານມາສູ່ພາກພື້ນທີ່ມີການປ່ຽນແປງນີ້.

Established in 1907 in Paris, France, ESSEC Business School is an academic institution of excellence which has been characterised by its pioneering spirit throughout its history. ESSEC offers a wide-range of academic and executive programmes to those looking to pursue an extraordinary learning experience that enhances their talent and leadership skills, and allows them to become truly high-level managers.Strategically headquartered in Singapore since 2005, ESSEC’s operations in the Asia-Pacific region present the perfect foothold for ESSEC to be part of the vibrant growth of Asia and to bring its expertise to this dynamic region.

ຫຼັກສູດທີ່ເປີດສອນ:

 

ຂໍ້ມູນຈາກ: https://www.essec.edu/en/

ສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມຕື່ມທີ່:

ທີ່ຢູ່ : ບ້ານໜອງບອນ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ເບີໂທ : (856-30) 4811310 / 7776589

Whatsapp: (856-20) 22231283

ອີເມວ : elson@hyperlao.com