ຮຽນຢູ່ ສິງກະໂປ ແຕ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດທຽບເທົ່າກັບຮຽນຢູ່ ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ, ອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາ.

ຝາກເຖີງນ້ອງໆ ທີ່ກຳລັງຊອກຫາໂຮງຮຽນດີໆ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ ແລະ ໃກ້ບ້ານ ແມ່ນພວກເຮົາແນະນຳໂຮງຮຽນນີ້ເລີຍ SIM, Singapore Institute of Management.

?ດ່ວນໆໆເດີ…ຕອນນີ້ພວກເຮົາໄດ້ມີ ໂປຣໂມຊັ່ນ ພິເສດໃຫ້ສຳຫລັບນັກຮຽນທີ່ມາສະຫມັກເຂົ້າຮຽນເດືອນ 10 ປີ 2019 ແລະ ເດືອນ 1 ປີ 2020 ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບສ່ວນຫລຸດ 200 USD ຈາກຄ່າສະຫມັກຮຽນ.
ນອກນີ້ ພວກເຮົາຍັງມີບໍລິການຮັບຝາກ-ສົ່ງເຄື່ອງ, ຊອກຍ້າຍເຮືອນ ແລະ ຫໍພັກທີ່ມີຊື່ສຽງຕ່າງໆ.

ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການ HYPER Learning & Consultancy Sole Co., Ltd
Tel: (856-30) 481 1310/777 6589
Whatsapp & Line: (856-20) 2924 4565