ບໍລິສັດ ໄຮເປີ ທີ່ປືກສາດ້ານການສືກສາ ມີຄວາມຍີນດີ ທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມງານ ICEF Asia-Beijing 2019, ໃນວັນທີ 16-19/10/2019, ທີ່ Grand Millennium Beijing 北京千禧大酒店.
ຊຶ່ງເປັນງານທີ່ເປີດໃຫ້ມີການລວມຕົວກັນລະຫວ່າງ ໂຮງຮຽນ ແລະ ບໍລິສັດ ຕົວແທນການສືກສາ ຈາກທຸກທົ່ວມູມໂລກ ເພື່ອໄດ້ມາພົບປະ ແລະ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດກັນໃນທຸກໆປີ.

Ms. Akiko Kubota ຈາກໂຮງຮຽນ Zoni Language Centers, ເມືອງ New York ປະເທດ ອາເມລິກາ??.

 

Mrs. Weihsing Wendy Warner ຈາກໂຮງຮຽນ Grier School, ເມືອງ Tyrone ປະເທດ ອາເມລິກາ??.

 

Mr. David Emsweller ຈາກໂຮງຮຽນ University of Findlay, ເມືອງ Findlay ທີ່ປະເທດ ອາເມລິກາ??.

 

Mr. Scott Han ຈາກໂຮງຮຽນ Cascadia College, ເມືອງ Bothell ປະເທດ ອາເມລິກາ??.

 

Dr. Alexis Andreou ຈາກໂຮງຮຽນ PASCAL Education Cyprus, ເມືອງ Lefkosia ປະເທດ Cyprus ??.

 

Mr. Hitesh Chowdhry ຈາກໂຮງຮຽນ InvestIn Education, ເມືອງ London ປະເທດອັງກິດ??.

 

Ms. Cherry Silcock-Stone ຈາກໂຮງຮຽນ Concorde International, ເມືອງ Canterbury ປະເທດ ອັງກິດ??.

 

Mr. Christopher Nagle ຈາກໂຮງຮຽນ Holmes Education Group, ເມືອງ London ປະເທດ ອັງກິດ ??.

 

Mr. Sean Zhang ຈາກໂຮງຮຽນ Cavendish School of English, ເມືອງ Bournemouth ປະເທດ ອັງກິດ??.

 

Mr. Lee Jun Hou ຈາກໂຮງຮຽນ SEGI College Kuala Lumpur, ເມືອງ Kuala Lumpur ປະເທດ ມາເລເຊຍ ??.

 

Ms. Ana Pace Bonello ຈາກໂຮງຮຽນ STC Higher Education Malta, ເມືອງ Pembroke ປະເທດ Malta ??.

 

Mr. Heinrich Meister ຈສກໂຮງຮຽນ BHMS Business & Hotel Management School, ເມືອງ Lucerne ປະເທດ ສະວິດເຊີແລນ??.

 

Mr. Matej Bastarda ຈາກໂຮງຮຽນ Swiss International Boarding School (SIBS), ເມືອງ Leukebad ປະເທດ ສະຫວິດເຊີແລນ??.

 

ເປັນແນວໃດ? ທ່ານມີຄວາມສົນໃຈໂຮງຮຽນໃດເປັນພິເສດບໍ່? ນີ້ເປັນພຽງແຕ່ບາງໂຮງຮຽນເທົ່ານັ້ນ ຖ້າທ່ານມີຄວາມຝັນຢາກໄປຮຽນຕໍ່ທີ່ຕ່າງປະເທດ ແລະ ສະຖາບັນການສຶກສາລະດັບໂລກ ທ່ານສາມາດເຂົາມາປຶກສານຳພວກເຮົາໄດ້ຟີໆ ແບບບໍ່ຕ້ອງລັ່ງເລ່ເລີຍ. ພວກເຮົາຍິນດີໃຫ້ຄຳປຶກສາ 🙂