ບໍລິສັດ ໄຮເປີ ມີຄວາມຍີນດີ ແລະ ພາກພູມໃຈທີ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນ James Cook University Singapore 🇸🇬

James Cook University Singapore ຫຼື JCU ເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ ລະດັບຊັ້ນນຳດ້ານການວິໄຈຂອງປະເທດ ອົດສະຕຣາລິ ແລະ ໄດ້ຮັບການຈັດອັນດັບເປັນທ໊ອບ 4 ຂອງໂລກ ດ້ານການສືກສາ ແລະ ການວິໄຈ.
#ຫລັກສູດທີ່ເປີດສອນແມ່ນ:
• English Language Preparatory Program (ເປັນຫລັກສູດທີ່ຖືກອອກແບບມາ ເພື່ອພັດທະນາທັກສະພາສາອັງກິດຂອງນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາ ທີ່ຕ້ອງການສືກສາຕໍ່ໃນລະດັບມະຫາວິທະຍາໄລ ສຳລັບຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ແລະ ປະລິນຍາໂທ)
#ຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ສາຂາ Business
ເປັນ1 ໃນຫລັກສູດທີ່ຫນ້າຮຽນທີ່ສຸດຂອງ JCU Singapore ເພາະຫລັກສູດປະລິນຍາຕີ ສາຂາ Business ມີເຖິງ7ວິຊາເອກໃຫ້ໄດ້ເລືອກຮຽນຕາມຄວາມສົນໃຈເຊັ່ນ:

1. International Business
2. Management
3. Marketing
4. Hospitality & Tourism Management
5. Financial Management
6. Business Intelligence & Information Systems
7. Sports & Events Management

No photo description available.


—————————
ສົນໃຈສອບຖາມຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໄດ້ທີ່ ຫ້ອງການ HYPER Learning & Consultancy Sole Co., Ltd
Tel: (856-30) 481 1310/777 6589
Whatsapp & Line: (856-20) 2924 4565