ໃນປະເທດສິງກະໂປ, Academies Australasia College (AAC) ຕັ້ງຢູ່ຖະໜົນກາງໃນເຂດໂຮງຮຽນ. ປະເທດສິງກະໂປກຳລັງເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວວາເປັນຈຸດໝາຍ ປາຍທາງສຳລັບນັກສຶກສານາໆຊາດ. ເຫດຜົນໜຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ Academies Australasia ດຳເນີນທຸລະກິດຢູ່ປະເທດສິງກະໂປກໍ່ຄືການອະນຸຍາດໃຫ້ນັກສຶກສາຕ່າງປະເທດເຂົ້າມາຮຽນໃນໂຄງການ Academies Australasia ໂດຍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງມາອົດສະຕາລີ. ນັກສຶກສາທີ່ຮຽນໃນລະດັບວິຊາຊີບຫຼືການສຶກສາຊັ້ນສູງໃນປະເທດອົດສະຕາລີອາດຈະມີເງື່ອນໄຂໄດ້ຮັບສະຖານະພາບສູງຂື້ນເປັນຫຼັກສູດຈົບການສຶກສາທີ່ມະຫາວິທະຍາໄລ Academies Australasia. ຕ້ອງປະຕິບັດຕາມຂໍ້ກຳນົດການເຂົ້າຮຽນຂອງສະຖາບັນອົດສະຕາລີ.

ຫຼັກສູດການຮຽນມີ:

Cambridge Primary

 

Credit:http://www.aca.edu.sg