SIM Global Education

    ຮຽນຢູ່ ສິງກະໂປ ແຕ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດທຽບເທົ່າກັບຮຽນຢູ່ ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ, ອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາ. ຝາກເຖີງນ້ອງໆ ທີ່ກຳລັງຊອກຫາໂຮງຮຽນດີໆ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ ແລະ […]

SHATEC Singapore

???ປະກາດໆ!!! ນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ມີຄວາມໃຜ່ຝັນຢາກເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການໂຮງແຮມ, ເຊັບປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ການເຮັດເຂົ້າຫນົມທີ່ມີຄວາມແປກໃຫມ່.