ESSEC Business School, Singapore

ບໍລິສັດ ໄຮເປີ ຍີນດີທີ່ໄດ້ເປັນຕົວແທນການສຶກສາ Agency ໃຫ້ກັບໂຮງຮຽນ ESSEC Business School, Singapore ຊຶ່ງເປັນມະຫາວິທະຍາໄລ ສອນພາສາຝຣັ່ງຢູ່ Paris, France 🇫🇷 ທີ່ມີສາຂາຢູ່ປະເທດ ສິງກະໂປ. ເປັນໂອກາດດີສຳລັບນ້ອງໆທີ່ມັກຮຽນໃນສາຍພາສາຝຣັ່ງ […]

ຄຳສັບພາສາອັງກິດກ່ຽວກັບລະດັບການສຶກສາ

ຄຳສັບພາສາອັງກິດກ່ຽວກັບລະດັບການສຶກສາ     ສິ່ງຈຳເປັນສຳລັບການຂຽນສະໝັກອັນໃດກໍ່ຕາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນສະໝັກງານ, ສະໝັກຮຽນຕໍ່, ສະໝັກເປັນສະມາຊິກຂອງອົງກອນນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຂາດບໍ່ໄດ້ເລີຍຄືເລື່ອງວຸດທິການສຶກສາ. ອາດຈະມີຫຼາຍຄົນທີ່ມີບັນຫາກ່ຽວກັບການຂຽນເລື່ອງວຸດທິການສຶກສາເປັນພາສາອັງກິດແນ່ນອນເລີຍ.

10 ເຫດຜົນ ຍ້ອນຫຍັງຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ສິ່ງກະໂປ

ປະເທດສິງກະໂປຖືກນັບເຂົ້າໃນບັນດາສະຖານທີ່ ທີ່ມີການສຶກສາສູງສຸດໃນໂລກ. ເຮົາມາເບິ່ງນຳກັນວ່າ  10 ເຫດຜົນ ຍ້ອນຫຍັງຕ້ອງໄປຮຽນຢູ່ສິ່ງກະໂປ.

SIM Global Education

    ຮຽນຢູ່ ສິງກະໂປ ແຕ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາດທຽບເທົ່າກັບຮຽນຢູ່ ປະເທດ ອົດສະຕຣາລີ, ອັງກິດ ແລະ ອາເມລິກາ. ຝາກເຖີງນ້ອງໆ ທີ່ກຳລັງຊອກຫາໂຮງຮຽນດີໆ, ມີຄຸນນະພາບສູງ, ປອດໄພ ແລະ […]

SHATEC Singapore

???ປະກາດໆ!!! ນ້ອງໆນັກຮຽນ ທີ່ມີຄວາມໃຜ່ຝັນຢາກເປັນ ຜູ້ບໍລິຫານການໂຮງແຮມ, ເຊັບປຸງແຕ່ງອາຫານທີ່ມີຊື່ສຽງ ແລະ ການເຮັດເຂົ້າຫນົມທີ່ມີຄວາມແປກໃຫມ່.